Przystąpiliśmy do partnerstwa z Ministerstwem Rozwoju na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

To zobowiązanie do podejmowania działań na rzecz zapewnienia równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym, rozwojem społecznym i poszanowaniem środowiska naturalnego w trosce o przyszłe pokolenia.