Historia Anpharm

  2021
  Projekt transformacji NEO
i uruchomienie trzeciej Linii Butelkującej
2019  
Serializacja, otwarcie drugiego Magazynu i drugi kontrakt CMO  
  2017
  Wdrożenie programu doskonałości operacyjnej OPEX
oraz dążenie do Industry 4.0
2016  
Modernizacja laboratorium kontroli jakości  
  2015
  Uruchomienie nowej linii produkcyjnej PDA
2013  
Eksport produktów do krajów nadbałtyckich  
  2012
  Wprowadzenie nowej organizacji WAZA (Wielozadaniowe Autonomiczne Zespoły Anpharmu) w dziale produkcji
2011  
Uruchomienie nowej linii butelkującej  
  2009
  Rozpoczęcie eksportu na rynek francuski
2007  
Nabycie 100% akcji Anpharm przez Grupę Servier  
  2003
  Uzyskanie certyfikatu GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania)
2001  
Modernizacja i rozbudowa obszaru produkcyjnego  
  1997
  Nabycie większościowego pakietu akcji przez Grupę Badawczą Servier
1995  
Rozpoczęcie produkcji leków  
  1993
  Założenie Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Anpharm