System Zarządzania Jakością

Posiadamy opracowany i wdrożony Farmaceutyczny System Jakości obejmujący wytwarzanie produktów leczniczych. Jego celem jest zapewnienie, że wytwarzane produkty lecznicze są odpowiednie do ich przewidzianego zastosowania, spełniają wymagania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz posiadają odpowiednią jakość, skuteczność i są bezpieczne dla pacjentów.
Farmaceutyczny System Jakości obejmuje Dobrą Praktykę Wytwarzania i Zarządzanie Ryzykiem Jakości, aby zapewnić zarządzanie wiedzą na temat produktu i procesu zgodnie z wytycznymi ICH Q10 podczas całego cyklu życia produktu.

Dział Kontroli Jakości jest integralną częścią Dobrej Praktyki Wytwarzania i obejmuje następujące laboratoria:
- analityczne laboratorium chemiczne, w tym badań stabilności,
- laboratorium mikrobiologiczne,
- laboratorium kontroli materiałów opakowaniowych.

Farmaceutyczny System Jakości jest stale doskonalony i dostosowywany do bieżących przepisów GMP obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Unii Europejskiej, w celu utrzymania wysokiej jakości produktów, a jego skuteczność jest okresowo monitorowana w czasie przeglądu zarządzania Farmaceutycznym Systemem Jakości, aby zdefiniować działania doskonalące.