Kontakt

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

ul. Annopol 6B
03-236 Warszawa

tel.: + 48 (22) 51 91 500
fax: + 48 (22) 51 91 501

biuro@anpharm.pl

NIP 118-00-59-253
Regon 010421975

Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000025198
Wysokość kapitału zakładowego: 7 892 148 PLN, wysokość kapitału wpłaconego: 7 892 148 PLN