Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

W ramach działań związanych ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu realizujemy szereg projektów.

Jesteśmy jednym z pierwszych przedsiębiorstw farmaceutycznych w Polsce posiadających certyfikat systemu zarządzania energią ISO 50001. Stale pracujemy nad poprawą efektywności energetycznej naszego zakładu. Dziś zużywamy 30% mniej energii na wyprodukowanie 1 opakowania niż w latach 2011-2012. Od lat wprowadzamy szereg rozwiązań w obszarach infrastruktury, a także zwiększania świadomości ekologicznej i zmiany zachowań naszych pracowników.

Nasza troska o środowisko przejawia się również w postępowaniu z odpadami - segregowane u źródła możemy w 100% przetwarzać. Dzięki recyklingowi papieru uratowaliśmy już ponad 700 drzew.

Projekt „Zielona fabryka – zdrowe miejsce pracy" to przedsięwzięcie, dzięki któremu promujemy określone działania proekologiczne realizowane w duchu strategii zrównoważonego rozwoju. Działania te podejmujemy każdego dnia w następujących pięciu obszarach:

  • Energia i innowacja – to sposoby na ograniczanie zużycia energii przejawiające się w odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów
  • Zakupy  – to kreowanie postawy świadomego konsumenta, preferowanie zakupów przyjaznych dla środowiska, ograniczenie generowania odpadów
  • Odpady – to postępowanie zgodne z hierarchią preferencji 6R
  • Transport – to mniejsze oddziaływanie na środowisko poprzez wykorzystywanie ekologicznych sposobów transportu
  • Edukacja - to informowanie o zagrożeniach i sposobach ograniczania naszego negatywnego oddziaływania na środowisko

Dbamy o rozwój naszych pracowników, zapewniając im bogaty program szkoleń mający na celu podnoszenie kompetencji zawodowych. W ramach organizowanych akcji profilaktycznych zwiększamy świadomość naszych pracowników na temat zachowań prozdrowotnych, a także proponujemy nieodpłatne badania profilaktyczne w miejscu pracy lub przekazujemy vouchery na badania profilaktyczne w dowolnym terminie.

Angażujemy się w wiele akcji charytatywnych na rzecz instytucji i osób prywatnych. Od lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Krasnal”, Placówką Socjalizacyjną „Panda” w Kozienicach, a także z innymi fundacjami oraz rodzinami, które potrzebują wsparcia.
Nasze akcje społeczne i charytatywne, do których zapraszamy pracowników cieszą się dużym zainteresowaniem, co przejawia się ogromnym zaangażowaniem naszego Zespołu w działania związane z wolontariatem.
 
Akcja Złota Wstążka - wsparcie dzieci z Oddziału Onkologii w Łodzi
Akcja Złota Wstążka - wsparcie dzieci z Oddziału Onkologii w Łodzi

W 2017 roku przystąpiliśmy do partnerstwa z Ministerstwem Rozwoju (obecnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. To zobowiązanie do podejmowania działań na rzecz zapewnienia równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym, rozwojem społecznym i poszanowaniem środowiska naturalnego w trosce o przyszłe pokolenia.

Zachęcamy do śledzenia naszych stron w Mediach Społecznościowych – Facebook oraz Linkedin, na których pojawiają się na bieżąco informacje o realizowanych projektach oraz inicjatywach w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.