Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu! Ćwiczenia na terenie naszego zakładu.

Poprzez udział w ćwiczeniach, przyczyniamy się do doskonalenia umiejętnoœci reagowania w sytuacjach wypadkowych zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Zdarzenie wypadkowe Ćwiczenia w ubraniach żaroodpornych i ratownictwa chemicznego

Zwycięska drużyna