Certyfikacja ISO 50001:2018

Anpharm w 2013 r. zainicjował wdrożenie programu redukcji zużycia energii, będącego odzwierciedleniem troski zakładu o środowisko.

Celem programu było ograniczenie emisji CO2 poprzez racjonalne wykorzystywanie mediów takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ciepło miejskie, sprężone powietrze w procesach produkcyjnych.

W ramach tego programu Anpharm identyfikuje i monitoruje obszary znaczącego wykorzystania energii. Na podstawie zbieranych danych firma opracowuje wskaźniki pozwalające na ocenę wyników energetycznych, jak i określanie celów na kolejne lata.

W 2016 r. po raz pierwszy Anpharm uzyskał Certyfikat ISO 50001: 2015.

Z dumą informujemy, że w wyniku pozytywnie zakończonego audytu Anpharm w grudniu 2021 r. przeszedł na nową normą ISO 50001: 2018.