Certyfikat ISO 50001 przyznany.

30% mniej energii, aby wyprodukować jedno opakowanie w stosunku do roku 2011-12.

W dniu 14 grudnia 2016 Bureau Veritas Certification przyznało nam certyfikat systemu zarządzania energią według normy ISO 50001:2011. Pracowaliśmy nad poprawą efektywności energetycznej od roku 2013, ciągle doskonaląc system zarządzania energią. Celem tych działań jest redukcja globalnego zużycia wykorzystywanej energii pierwotnej o 20% na przestrzeni lat 2012 - 2020.

Dzięki ciągłym usprawnieniom infrastruktury technicznej i rozwojowi systemu zarządzania energią byliśmy w stanie wykonać znaczny krok w kierunku osiągnięcia tego celu. Zużywamy dziś 30% mniej energii na wyprodukowanie 1 opakowania niż w roku bazowym 2011-12.

Jesteśmy dumni z tego osiągnięcia oraz z tego, że poprzez realizowane działania wzmacniamy nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i budowanie bezpiecznej przyszłości.