Egis Forum Komunikacyjne

6 kwietnia mieliśmy zaszczyt być gospodarzem Forum Komunikacyjnego z udziałem firmy Egis.

Wizyta węgierskich współpracowników w Warszawie stworzyła możliwość zaprezentowania naszego zakładu m.in. poprzez trójkąt naszych wartości, którymi są: koszt, czas i jakość, wdrożonych przez autonomiczne zespoły WAZA. Goście zwiedzili odnowione laboratorium kontroli jakości jak również zapoznali się z aktywnościami, które podejmujemy w ramach współpracy z Servier CDMO. Wizyta umożliwiła wymianę doświadczeń i informacji włączając pierwsze wyniki transformacji OPEX (Doskonałości Operacyjnej).