Jubileusz 20-lecia w Grupie Servier

W tym roku Zakład Produkcyjny Anpharm obchodzi jubileusz 20-lecia w Grupie Servier.